Uvjeti kupovine

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Opće odredbe

Opći uvjeti korištenja sadrže odredbe o značenju pojmova te opće uvjete poslovanja za kupnju robe, odnosno proizvoda elektroničkim putem na individualni zahtjev korisnika, a u sklopu pružanja usluge prodaje robe putem Interneta (u daljnjem tekstu: Internet prodaja ili Webshop)

Opći uvjeti korištenja sastavni su dio ugovora.

Značenje pojmova

Korisnik – posjetitelj web stranice

Registrirani korisnik - registrirani posjetitelj Web stranice - može pristupiti i ostalom sadržaju on-line izdanja te davati svoje komentare.

Prodavatelj (davatelj usluge) je trgovačko društvo
SPEED COMMERC d.o.o.
Mihanovićeva 38b,
21000 Split, Hrvatska (Croatia)

upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu,
MB 1614169, OIB 98380073736
Tel:385 21 458 700,
Fax: 385 21 458 701
e-mail: [email protected]

Zaštita privatnosti

Davatelj usluge (prodavatelj) - tvrtka SPEED COMMERC d.o.o. obvezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima koji su bitni za ispunjenje obveze prema kupcima. Prodavatelj neće nedopušteno distribuirati podatke o kupcima ili uključivati kupce u marketinške projekte ili kampanje bez kupčeva dopuštenja. Svi podaci o korisnicama i kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Označavanjem određenog polja (kućice) na web stranicama smatra se da korisnik u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica i za davanje podataka trećima radi izvršavanja usluge prema korisniku/kupcu kao i za potrebe vlastitih evidencija i baze podataka te za obavještavanje korisnika o novim proizvodima i uslugama. Davatelj usluge/prodavatelj omogućit će korisnicima/kupcima pristup njihovim osobnim podacima kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani. Ako korisnici /kupci zatraže brisanje osobnih podataka, davatelj usluge će to omogućiti, ali time korisnici pristaju da im se onemogući pristup određenim sadržajima na web stranicama. Za zaštitu osobnih podataka poduzete su mjere opreza kako bi se zaštitili osobni podaci koliko god je to moguće u slučaju prijenosa podataka putem Interneta. Stoga, iako SPEED COMMERC d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu svake informacije prenesene na, ili s bicikla.com internetske stranice te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Maloljetnici od 14 godina i mlađi od 14 godina ne smiju koristiti bicikla.com internetsku stranicu. SPEED COMMERC d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 14 godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14 godina.

Kao uvjet kupnje SPEED COMMERC d.o.o. proizvoda i usluga SPEED COMMERC d.o.o. traži dozvolu krajnjeg korisnika za slanje Administrativne i Promocijske e-mail poruke. Ukoliko krajnji korisnike ne želi primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka klikom na otkaži poruke koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.

Unos i prijenos osobnih podataka

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSpay™ sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Jezik

Jezik komunikacije na bicikla.com je hrvatski jezik.

Cijene

Cijene proizvoda izražene su u kunama (kn) i uključuju PDV. Cijene se mogu mijenjati sve do trenutka prihvaćanja ponude (potvrde kupnje).Cijena dostave nije uključena u cijenu proizvoda i posebno se plaća.

Sva plaćanja biti će izvršena u Hrvatskim kunama. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

Akcijske cijene vrijede samo za plaćanje gotovinom ili putem transakcijskog računa.

Korisnik web stranice se obvezuje:

  • da neće unositi ili distribuirati putem web stranice sadržaje koji su suprotni zakonskim propisima, sadržaje kojima se vrijeđaju tuđa prava i interesi te prijeteće, vulgarne, pornografske i slične sadržaje.
  • da neće kršiti prava intelektualnog vlasništva, da neće dokumente, podatke i informacije objavljene na web stranici reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe već za osobne potrebe uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava bilo davatelja usluge ili trećih osoba.

Korisnik web stranice/kupac jamči i snosi odgovornost za unos točnih i potpunih podataka prilikom registracije i ispunjavanja obrasca kod kupovine u web trgovini. Korištenjem sadržaja ovih web stranica Korisnik web stranice/kupac prihvaća sve rizike koji nastaju iz tog korištenja te prihvaća korisititi sadržaj web stranica/Webshop isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Davatelj usluge/prodavatelj ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo koje informacije i podatka pohranjenih na web stranicama ukoliko i kada su podaci preuzeti iz nekog drugog izvora.

Davatelj usluge/prodavatelj ne snosi odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu ili troškove nastale kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe bilo koje od informacija dostupnih na web stranicama.

Davatelj usluge/prodavatelj neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga ili prekida internetske veze prilikom korištenja Webshop-a niti će odgovarati ili snositi troškove za korištenje računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i internet trgovini

Davatelj usluge/prodavatelj ima pravo spriječiti pristup korisnicima na web stranice na kojima se obavljaju radnje suprotne ovim općim uvjetima korištenja te s te osnove ne snosi nikakvu odgovornost.

Slike koje ilustriraju proizvod ne moraju odgovarati u svim detaljima stvarnom izgledu proizvoda.

Ostale odredbe

Za sve što nije uređeno ovim uvjetima korištenja primjenjuje se Zakon o elektroničkoj trgovini i ostali zakoni koji se odnose na pružanje i korištenje Internet prodaje.

Davatelj usluge/prodavatelj - tvrtka SPEED COMMERC d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih općih uvjeta bez prethodne najave.

Korisnici/kupci su dužni, prije svakog korištenja Webshop-a, provjeriti opće uvjete korištenja koji čine ugovorne odredbe.

Svi možebitni sporovi nastali s osnova pružanja usluge prema ovim općim uvjetima rješavat će pred stvarno nadležnim sudom u Splitu.

Uvjeti reklamacije i povrata robe

Sve o uvjetima reklamacije, povrata robe i obrascu za raskid ugovora možete pročitati OVDJE >